2

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Jeśli spór można rozwiązać poza sądem, najpierw będziemy szukać takiego rozwiązania.

W Kancelarii Goldwin umiejętnie chronimy Twoją własność intelektualną. Na naszą pomoc możesz liczyć także w przypadku naruszenia cudzej własności intelektualnej.

W ramach kompetencji oferujemy m.in.:

  • kompleksową obsługę handlu elektronicznego (e-commerce),
  • audyty i wdrażanie prawnych instrumentów ochrony danych osobowych,
  • sporządzanie kontraktów z zakresu prawa autorskiego
  • doradztwo w zakresie kształtowania polityki ochrony wartości niematerialnych, przedsiębiorstwa – know-how, praw autorskich, praw własności przemysłowej,
  • rejestrację znaków towarowych,
  • reprezentację w sporach domenowych,
  • doradztwo w zakresie stosowania prawnych instrumentów ochrony przed nieuczciwą konkurencją.
Opinie Google

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, nasi prawnicy są dostępni od pn-pt 8-16