2

Prawo administracyjne

Jeśli spór można rozwiązać poza sądem, najpierw będziemy szukać takiego rozwiązania.

W Kancelarii Goldwin wiemy, że prowadzenie działalności wiąże się z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji oraz kontaktem z licznymi urzędami i organami administracji publicznej. Wiemy też, że kontakty te przysparzają przedsiębiorcom wielu trudności. Dlatego w Kancelarii Goldwin pomagamy w zgodnym z przepisami prawa prowadzeniu działalności tak, aby kontakty z urzędami ograniczyły się do niezbędnego minimum.

W ramach kompetencji oferujemy m.in.:

  • sporządzanie wniosków w postępowaniach administracyjnych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
  • doradztwo w zakresie dokonywanie niezbędnych zgłoszeń oraz zawiadomień,
  • doradztwo w procedurach uzyskania zaświadczeń oraz zezwoleń.
Opinie Google

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, nasi prawnicy są dostępni od pn-pt 8-16