2

Prawo cywilne

Jeśli spór można rozwiązać poza sądem, najpierw będziemy szukać takiego rozwiązania.

W Kancelarii Goldwin mamy świadomość, że prawo cywilne reguluje szereg Twoich spraw dotyczących zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Z tego względu prawo cywilne, w jego szerokim znaczeniu, stanowi jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii Goldwin.

W ramach kompetencji oferujemy m.in.:

  • pomoc prawną w zakresie tworzenia, analizy i realizacji umów cywilnoprawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz aspektów prywatnych,
  • kompleksową obsługę w zakresie prawa spadkowego,
  • prowadzenie spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych,
  • wsparcie prawne dotyczące Twojego majątku- w tym prowadzenie spraw o podział współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie lub zniesienie służebności, ochronę własności i posiadania,
  • obsługę prawną obejmującą sprawy odszkodowawcze,
  • pomoc z zakresu prawa konsumenckiego.
Opinie Google

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, nasi prawnicy są dostępni od pn-pt 8-16