2

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Jeśli spór można rozwiązać poza sądem, najpierw będziemy szukać takiego rozwiązania.

W Kancelarii Goldwin specjalizuje się w prawie pracy w aspekcie dotyczącym zarówno pracodawców, jak i pracowników. Z uwagi na to, że zatrudnienie pozostaje nierozłącznie związane z obowiązkami oraz przywilejami wynikającymi z prawa ubezpieczeń społecznych, również ta dziedzina pozostaje w sferze zainteresowań prawników Goldwin.

W ramach kompetencji oferujemy m.in.:

  • pomoc prawną dotycząca sporządzania oraz analizy umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, świadczenie usług itp.),
  • doradztwo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • reprezentację w sprawach dotyczących sporów pomiędzy pracodawcami i pracownikami,
  • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy,
  • prowadzenie spraw przeciwko ZUS, w tym sporządzanie odwołań od decyzji i reprezentację przed Sądem.
Opinie Google

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, nasi prawnicy są dostępni od pn-pt 8-16