2

Sprawy kredytu we frankach

Maciej Stępień
Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w rozwiązaniu problemu frankowego, zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Maciejem Stępniem pod adresem: maciej.stepien@gpgoldwin.pl lub pod numerem telefonu: 504 845 791.

W Kancelarii Goldwin prowadzimy sprawy przeciwko Bankom z tytułu dochodzenia roszczeń związanych z kredytami/pożyczkami powiązanymi z frankiem szwajcarskim. Z tego względu Kancelaria Goldwin współpracuje z prawnikami doświadczonymi w tzw. sprawach frankowych, aby skutecznie doradzać i pomagać Klientom w sporze z Bankami.

W ramach kompetencji oferujemy m.in.:

  • darmową analizę umowy pod kątem jej nieważności, klauzul abuzywnych, zgodności umowy z prawem bankowym, zgodności z naturą stosunku zobowiązaniowego, wykonania przez Bank obowiązku informacyjnego w stosunku do Klienta w szczególności w przedmiocie ryzyka walutowego
  • darmową analizę treści ugód proponowanych przez Banki uwzględniając interes Klienta
  • ustalamy strategię prowadzenia sprawy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz orzecznictwa dotyczącego kredytów indeksowanych/denominowanych powiązanych z frankiem szwajcarskim
  • szacujemy wysokość roszczeń Klienta
  • sporządzamy wezwanie do zapłaty wierzytelności przysługujących Klientowi, powołując się na abuzywność zapisów umownych i w konsekwencji bezskuteczność umowy (nieważność)
  • w przypadku negatywnego rozpatrzenia stanowiska Klienta przez Bank, sporządzamy pozew wraz z argumentacją faktyczną i prawną
  • zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania
  • prowadzimy sprawę, aż do faktycznego rozliczenia Klienta z Bankiem
Opinie Google

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, nasi prawnicy są dostępni od pn-pt 8-16