2

Zamówienia Publiczne

Maciej Sarnowski
Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w obsłudze prawnej przetargów, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą Maciejem Sarnowskim pod adresem: maciej.sarnowski@gpgoldwin.pl lub pod numerem telefonu: 690 382 522.

W Kancelarii Goldwin zdajemy sobie sprawę, że nawet niewielki błąd lub brak jednego dokumentu może spowodować wybranie innej oferty niż ta, która rzeczywiście jest najkorzystniejsza. Doświadczenie nauczyło nas, że największe problemy pojawiają się jednak dopiero po otwarciu ofert, na etapie badania i oceny oferty lub w trakcie wykonywania umowy. W takich sytuacjach możesz na nas liczyć.

Udzielenie zamówienia publicznego powinno nastąpić przy zachowaniu restrykcyjnych zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W Goldwin je znamy i wiemy, że strony nie mają dowolności w ustalaniu warunków umownych. Każde naruszenie reguł postepowania może się wiązać z surową odpowiedzialnością. Podziel się z nami swoimi wątpliwościami związanymi z postępowaniem przetargowym, a my ustalimy, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

W ramach kompetencji oferujemy m.in.:

  • Pomoc w przygotowaniu specyfikacji warunków zamówienia
  • Sprawdzenie przygotowanej przez Ciebie oferty
  • Doradztwo w zakresie dokumentacji przetargowej
  • Pomoc w sporządzeniu pism w trakcie postępowania, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny
  • Weryfikację umowy o zamówienie publicznej
  • Reprezentację w sprawach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych
Opinie Google

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, nasi prawnicy są dostępni od pn-pt 8-16