Maciej Sarnowski

Maciej Sarnowski

Doradca zamówień publicznych

Doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A.

Od kilku lat współpracuje z toruńskimi kancelariami jako doradca zamówień publicznych. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych. Ponadto, w pracy zawodowej zajmuje się prawem administracyjnym oraz prawem cywilnym, m.in. opiniując umowy i przygotowując pisma procesowe.

Działalność szkoleniową rozpoczął w 2014 r. prowadząc szkolenia we współpracy m.in. z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Toruniu.